Kanker.nl

Collega ontwikkelstudio Inspire Innovation kwam met de vraag of een Qraft ontwikkelaar kon bijdragen en helpen aan het bouwen van het Kanker.nl platform. Onze Ruby on Rails / Javascript ontwikkelaar heeft met enthousiasme ruim een jaar meegewerkt aan dit innovatieve platform voor een bijzondere doelgroep.

Hij was vanaf het begin betrokken in het Inspire scrum-team van dit project. Samen met andere ontwikkelaars uit het Inspire scrum-team was hij mede-verantwoordelijk voor de technische aspecten in de realisatie in dit project. De kracht van dit project lag bij de onderlinge samenwerking van de ontwikkelaars in de hele ontwikkel-cyclus. Met het Inspire scrum-team dacht hij kritisch mee met de functionele eisen en voerde hij kwaliteitscontroles uit op de code van collega ontwikkelaars.