Whitfieldd

Whitfieldd is een initiatief wat ondernemers een stem moet geven om zo de markt van boekhouders, accountants- en administratiekantoren transparanter te maken en tegelijkertijd goede dienstverlening te stimuleren.

Whitfieldd kwam bij Qraft met de vraag of er een toepassing gemaakt kon worden waarmee de markt van boekhouders, accountants- en administratiekantoren inzichtelijker kon worden gemaakt.Hiermee wordt een goede dienstverlening van de verschillende organisaties gestimuleerd. Voor de reisbranch, hotelbranch en andere branches zijn er al toepassingen voor het vergelijken van organisaties dus waarom niet voor deze markt?

Ruby on Rails als raamwerk voor de meeste web-applicaties en geavanceerde websites

Om dit te realiseren hebben we een inventarisatie gemaakt van de benodigdheden voor de eerste versie van de toepassing. Door dit prototype binnen een korte tijd te bouwen kregen we snel inzicht in wat er moest komen. De klant beschikte zo al in een vroeg stadium over een werkende web site.

Omdat de Ruby on Rails techniek zich goed leent voor het iteratief ontwikkelen van web-applicaties, kon er voortgebouwd worden op wat er al stond. Geautomatiseerde tests garanderen de werking van de reeds gebouwde functies en werden tijdens het ontwikkelen verder uitgebouwd.

Opleveren doen we samen met de klant

In een vroeg stadium is er een testpanel samengesteld om de website te testen op gebruiksvriendelijkheid. Na een aantal maanden in korte iteraties opgeleverd te hebben, staat er nu een geavanceerde website met een betrouwbare basis.